Copyright

Condicions d’ús

Política de confidencialitat

 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

En el nostre afany per respectar la privacitat de tots els usuaris, hem elaborat aquesta Política de confidencialitat pel fet d’utilitzar aquelles dades obtingudes, mitjançant Internet, a través de les nostres pàgines. Aquesta política es reflecteix en les normes següents, que podem actualitzar periòdicament, per la qual cosa els usuaris les hauran de llegir cada vegada que accedeixin al lloc.

Els usuaris podran decidir lliurement i voluntària si volen subministrar informació a Grupo Anaya, S.A., quan facin la subscripció o es donin d’alta en algun dels serveis o promocions que oferim a Internet a través dels diferents llocs.

En compliment de la Llei Orgànica 5/92 de 29 d’octubre del Tractament Automatitzat de Dades (LORTAD), Grupo Anaya, S.A. comunica a usuaris i visitants les consideracions següents:


Tipus d’informació sol·licitada

Quan es registrin per rebre els nostres serveis, ens proporcionaran voluntàriament la informació personal sol·licitada en cada cas. També els demanarem aquesta informació en altres ocasions, com, per exemple, quan participin en promocions patrocinades per Grupo Anaya, S.A.


Finalitat de la recopilació de dades

El propòsit de Grupo Anaya, S.A. de recopilar informació personal dels seus usuaris és oferir un servei el més personalitzat possible. Gràcies a aquesta informació, Grupo Anaya, S.A. estarà en condicions d’oferir-los un servei més bo, amb continguts que s’adiguin a les seves necessitats i interessos.


Confidencialitat de la informació

Grupo Anaya, S.A. no revelarà les dades personals que puguin servir per identificar els usuaris de manera individual, incloent-hi la informació que vinculi el seu nom d’usuari en el lloc www.terradedracs.cat amb el seu nom vertader, excepte que tingui la seva autorització expressa, o quan li sigui requerit per ordre judicial o legal, o per protegir drets de Grupo Anaya, S.A.

Els acords específics d’acceptació de condicions per part dels usuaris, i les regles dels concursos i les promocions, també poden incloure detalls sobre l’ús compartit de la informació.

Grupo Anaya, S.A. pot divulgar estadístiques globals dels usuaris per descriure els serveis que ofereix als socis potencials, als anunciants i a altres tercers, o per a altres finalitats legítimes.

Els empresaris, els patrocinadors i altres socis als quals s’accedeixi a través del lloc www.terradedracs.cat poden tenir pràctiques independents de privacitat i recopilació de dades. Grupo Anaya, S.A. no es fa responsable de les seves polítiques o de l’ús que facin de les dades. Si els usuaris volen més informació sobre aquestes polítiques, recomanem que visitin la pàgina principal de Grupo Anaya, S.A. i que seleccionin l’enllaç que porta a la pàgina amb informació sobre aquest aspecte.


Protecció contra tercers

Grupo Anaya, S.A. ha adoptat mesures de seguretat de protecció de dades i ha instal·lat tots els instruments tècnics que té al seu abast per evitar la pèrdua, l’ús indegut, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori de les dades personals que hom li faciliti. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. L’usuari accepta que Grupo Anaya, S.A. no serà responsable dels danys, de qualsevol mena, que es puguin derivar per a ell mateix o per a tercers, com a conseqüència directa o indirecta de l’ús del lloc.

Així mateix, els llocs i els serveis d’Internet als quals s’accedeix a través de www.terradedracs.cat poden requerir informació sobre els usuaris de manera directa i tenir procediments de reunió d’informació i privacitat propis, independents dels de Grupo Anaya, S.A., el qual no té responsabilitat sobre aquestes accions o polítiques independents.


Registre d’adreces IP

Grupo Anaya, S.A. registra adreces IP. Les adreces IP són importants per fer un seguiment de la sessió d’un usuari. Això dóna a Grupo Anaya, S.A. una idea de quines parts del seu lloc web estan visitant els usuaris. No establim enllaços entre les adreces IP i cap dada que permeti fer una identificació personal dels usuaris. Això significa que, tot i que es faci un seguiment de la sessió, aquesta romandrà totalment en l’anonimat.


Enviament de correus electrònics promocionals

Grupo Anaya, S.A. podrà enviar als seus usuaris, si en algun moment han proporcionat la seva adreça de correu electrònic, informació relacionada amb les seves pàgines d’Internet i altres productes i serveis que consideri que poden interessar-los. Sempre tindran l’opció de donar-se de baixa de la llista, de manera que no rebran més aquesta mena de missatges.


Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

D’acord amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els usuaris tindran, en tot moment, la possibilitat d’accedir a les dades que hagin proporcionat, modificar-les, eliminar-les o oposar-s’hi, per a la qual cosa s’hauran d’adreçar per correu electrònic a administrador@anaya.es o, si ho prefereixen, també per escrit (cal no oblidar d’incloure el propi nom i l’adreça postal o adreça de correu electrònic) a:

Editorial Barcanova S.A. (societat unipersonal de Grupo Anaya)
c/ Mallorca 45, 4a planta
08029 Barcelona
Espanya


Acceptació dels termes

Si l’usuari utilitza els serveis que ofereix el lloc de Grupo Anaya, S.A. www.terradedracs.cat, significa que ha llegit, ha entès i accepta de manera expressa els termes que s’han exposat abans. Així mateix, s’entendrà que cada vegada que l’usuari accedeixi al lloc, accepta de manera expressa les normes de privacitat vigents. Si no hi està d’acord, l’usuari no ha de proporcionar cap tipus d’informació personal, ni utilitzar el servei perquè no hi està autoritzat.

Copyright © 2009 Grupo Anaya, S.A. Tots els drets reservats