Copyright

Condicions d’ús

Política de confidencialitat

 

CONDICIONS D'US

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

Grupo Anaya, S.A. posa en aquest lloc, a disposició dels seus usuaris, un conjunt d’informacions, catàlegs, arxius i documents, com també diversos serveis, l’ús dels quals està subjecte als termes i les condicions que conté aquest document. El fet d’accedir a aquest lloc implica acceptar totes i cadascuna d’aquestes condicions d’ús. Grupo Anaya, S.A. es reserva el dret de modificar periòdicament aquestes condicions si ho creu convenient. L’ús que feu d’aquest lloc sempre estarà subjecte, en el moment d’utilitzar-lo, a les condicions d’ús més recents incloses en el lloc mateix. L’ús de qualsevol material o servei que contingui aquest lloc es farà segons les normes i les condicions específiques de cada material o servei, a més a més de les normes que contenen aquestes condicions d’ús. L’incompliment de qualsevol de les condicions d’ús implica l’acabament immediat de l’autorització per utilitzar-lo i l’obligació de destruir qualsevol material descarregat o imprès des d’aquest lloc.


DRETS DE PROPIETAT

Els materials i els serveis accessibles a aquest lloc estan protegits per copyright, drets d’autor i propietat, o per les normes legals que garanteixen la propietat intel·lectual, de manera que qualsevol ús no autoritzat d’aquests materials o serveis pot implicar una violació d’aquestes lleis. Excepte per a allò que aquí indiquem expressament, ni Grupo Anaya, S.A. ni els seus proveïdors no us garanteixen, de manera explícita o implícita, cap dret sobre qualsevol patent, copyrights, drets de marques o informació de negocis confidencial pel que fa als materials o als serveis.


ÚS DE LA INFORMACIÓ DEL LLOC

Excepte que indiquem una altra cosa en un indret diferent d’aquest lloc, està permès de veure, descarregar i imprimir els documents i la informació disponibles sempre que es faci segons les condicions següents:

1. No està permès d’eliminar el copyright ni cap altre avís sobre la propietat que consti en els documents i en la informació.

2. Grupo Anaya, S.A. es reserva el dret de revocar, en qualsevol moment, l’autorització per veure, descarregar i imprimir els documents i la informació disponibles en aquest lloc, i l’ús d’aquests objectes deixarà de ser accessible immediatament.

Els drets que s’han especificat anteriorment de visualització, impressió i descàrrega dels documents i la informació disponibles en aquest lloc no són aplicables a la maqueta ni al disseny. Tots els elements d’aquest lloc estan protegits per les lleis referents al dret de propietat i no es poden ni copiar ni plagiar, ja sigui en part o totalment.


GARANTIES I LIMITACIONS

Excepte que s’assenyali expressament un acord escrit entre els usuaris i Grupo Anaya, S.A., o excepte que no sigui aplicable per llei, tots els materials i els serveis d’aquest lloc es faciliten «així mateix», sense cap mena de garantia, ni explícita ni implícita, incloent-hi, però no limitant, les garanties implícites de comerciabilitat, adequació a finalitats particulars o no-incompliment.

De manera il·limitada, Grupo Anaya, S.A. no es fa responsable ni facilita cap garantia sobre el següent: (i) que els serveis i els productes satisfacin les necessitats; (ii) que els serveis i els materials estiguin disponibles sense interrupció, siguin oportuns, segurs, o estiguin lliures d’errors; (iii) que els resultats que els usuaris puguin obtenir en fer-los servir siguin eficaços, exactes i precisos i (iv) que la qualitat de tots els productes o serveis obtinguts en aquest lloc sigui l’esperada.

Aquest lloc pot contenir errors tècnics o d’algun altre tipus, inexactituds o errors tipogràfics. Grupo Anaya, S.A. podrà fer, en qualsevol moment i sense un avís previ, canvis en els materials o en els serveis d’aquest lloc, incloent-hi els preus i la descripció dels productes continguts aquí. Els materials i els serveis d’aquest lloc poden no estar al dia sense que Grupo Anaya, S.A. assumeixi l’obligació de mantenir-los actualitzats.

En cap cas, ni Grupo Anaya, S.A. ni els seus proveïdors no seran responsables, davant els usuaris o terceres parts, de qualsevol tipus de deteriorament, directe o indirecte, especial, incidental, o conseqüent, incloent-hi, però no limitant, els danys resultants de la pèrdua de dades o beneficis, independentment que Grupo Anaya, S.A. hagi avisat o no d’aquests riscos en l’ús dels productes o els serveis d’aquest lloc, o en els d’altres companyies que s’esmentin aquí.

La descàrrega de qualsevol material d’aquest lloc es fa sota la responsabilitat i el risc de l’usuari, de manera que aquests accepten ser l’únic responsable dels danys o de la pèrdua de dades que es puguin produir en el seu sistema informàtic com a resultat de la escàrrega o l’adquisició d’aquests materials.

Aquest lloc conté enllaços a Internet amb llocs d’altres companyies que no estan sota el control de Grupo Anaya, S.A. Grupo Anaya, S.A. no és responsable dels altres llocs als quals els usuaris puguin accedir des del lloc www.terradedracs.cat. Per això, si decideixen visitar aquests llocs, ho faran sota el seu risc i la seva responsabilitat, sense que Grupo Anaya, S.A. assumeixi cap mena de responsabilitat per la seguretat o l’exactitud de cap informació, dades, opinions, consells o manifestacions d’aquests llocs, ni per la qualitat dels productes o els serveis que s’hi ofereixin. Grupo Anaya inclou els vincles amb aquests llocs com un servei pràctic, però això no implica de cap manera que Grupo Anaya, S.A. garanteixi o accepti cap tipus de responsabilitat pel que fa al contingut o a l’ús d’aquests llocs.


INFORMACIONS CONFIDENCIALS

Si els usuaris volen obtenir informació sobre la protecció de la seva informació personal, els preguem que visitin la pàgina Política de confidencialitat.


LLEIS I DISPOSICIONS APLICABLES

Aquest lloc de Grupo Anaya (excloent-ne els enllaços) està controlat per Grupo Anaya S.A., la seu del qual és al carrer Juan Ignacio Luca de Tena, 15, 28027 Madrid (Espanya), de manera que, pel fet d’accedir-hi, els usuaris i Grupo Anaya S.A. acorden que tots els assumptes relacionats amb l’accés i ús d’aquest lloc siguin regulats per la legislació d’Espanya, excloent-ne qualsevol altra normativa nacional o internacional. Tots els litigis relatius a les condicions d’ús seran jutjats pels tribunals competents de Madrid (Espanya). Grupo Anaya, S.A. es reserva el dret d’exercir les accions legals que consideri oportunes. Grupo Anaya S.A. no és responsable de si els continguts del seu lloc www.terradedracs.cat són apropiats o estan disponibles per utilitzar-los en altres llocs, ni del fet que s’hi pugui accedir des de llocs on aquests continguts siguin il·legals o estiguin prohibits. Aquells que accedeixin a aquest lloc des de llocs amb continguts il·legals o prohibits ho fan per iniciativa pròpia i el respecte de les lleis locals només els incumbeix a ells.


DRETS DE MARCA

Les marques i els logotips que apareixen en aquest lloc són propietat de Grupo Anaya, S.A. o de terceres parts. Està prohibit l’ús d’aquestes marques sense la prèvia autorització escrita de Grupo Anaya S.A., o de les terceres parts propietàries de les marques.

 

Copyright © 2009 Grupo Anaya, S.A. Tots els drets reservats